Nyhetsarkiv2023-03-28T10:43:57+02:00

NYHETSARKIV

Her finner du arkiv med publiserte nyhetssaker om Jomfruland nasjonalpark.

Jomfruland nasjonalpark logo

Ny rapport om tiltak mot spøkelsesfiske

Havforskningsinstituttet har nå kommet med en ny rapport i prosjektet «Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker» (2021-2022). Prosjektet har fokusert på kartlegging og fjerning av tapte fiskeredskaper i de fire nasjonalparkene Raet, Jomfruland, Færder og [...]

Ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli

All ferdsel i Jomfruland nasjonalpark skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner på land og sjø. Det er 15 fuglefredningsområder i nasjonalparken med ferdselsforbud i perioden 15. april til 15. [...]

Natur og hensyn i Jomfruland nasjonalparken

Hver vår valfarter store mengder besøkende til Jomfruland for å oppleve dyr, planter og landskap. På Jomfruland kan man tidlig i april oppleve de første blomstene som strekker hodet gjennom løvdekket. På Stangnes kan [...]

Meld fra hvis du ser havnespy (japansk sjøpung)

Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Nylig er det rapportert funn av havnespy på Koster-øyene, rett sør for Hvaler. Vi er bekymret for at [...]

Besøkssenter for Jomfruland nasjonalpark

Styrene for besøkssenteret og for nasjonalparken samarbeider om å få til et besøkssenter på Jomfruland, slik kommunestyret i Kragerø har vedtatt. 14. november hadde de to styrene felles møte, og etterpå var det arbeidsseminar der [...]

Ny nasjonalparkforvalter fra januar

Eirik Johansen Dobbedal har takket ja til jobben som ny forvalter  for nasjonalparken. Vi gratulerer og ser fram til godt samarbeid! Han begynner i full jobb fra januar. Gamleforvalter Morten Johannessen jobber 60 prosent noen [...]

Masse blomstrende gule hornvalmuer på Jomfruland!

Nå om dagen er ca. 800 gule hornvalmuer i blomst eller de kommer til å blomstre på Skagerrakstrand på Jomfruland. De vokser på rullesteinstranda på den nederste strandvollen nedenfor Skaddenveien og er lette å se [...]

Kystlyngheiene på Styrmannsholmen og Larsholmen

Ekelund consult har levert forslag til skjøtselsplan for kystlyngheiene på Styrmannsholmen. Alt tyder på at holmene lenge har blitt brukt til beiting, ca. fram til andre verdenskrig. Ekelund foreslår hvordan kystlyngheiene kan tilbakeføres ved rydding [...]

Gå til toppen