Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Nylig er det rapportert funn av havnespy på Koster-øyene, rett sør for Hvaler. Vi er bekymret for at den kan ha blitt spredd videre.

Alle småbåthavner og andre som driver med aktiviteter i sjø bør sjekke båter og utstyr jevnlig, og videreformidle infoplakaten.  Der står det opplysninger om hvordan man kan gjenkjenne arten, hvilke tiltak man kan gjøre og hvor man kan rapportere funn.

Mer informasjon om havnespy kan du også finne ved å følge linken til hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Bilde som viser informasjon om fremmedarten japansk havnespy.

Plakat utarbeidet av Miljødirektoratet om havnespy.