DETALJKART

Jomfruland nasjonalpark har et rikt plante- og dyreliv. Parken har 15 områder med ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli (sone B), samt områder med særregler for opphold. Her finner du detaljkart med restriksjonsområder rundt Stråholmen og Jomfruland innenfor nasjonalparken.

Jomfruland nasjonalpark logo

Øytangen

Detaljkart Øytangen med sone A og B - restriksjonsområder.

Tårntjenna – Saltstein

Detaljkart Saltstein Tårntjenna.

Kleiva – Skagerakstrand

Detaljkart Kleiva Skagerakstrand

Skadden

Detaljkart Skadden med ferdselsforbud.

Stråholmen

Detaljkart Stråholmen med restriksjonsområder.

Sone med jaktforbud

Detaljkart: områder med jaktforbud i nasjonalparken.

Oversiktskart Jomfruland nasjonalpark med restriksjonsområder

Oversiktskart Jomfruland nasjonalpark med restriksjonsområder