KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Gjerpensgate 10
Skien

Nasjonalparkforvalter:
Morten Johannessen
e-post: fmtemjo@statsforvalteren.no
tlf: 35 58 61 53 / 901 32 367

Postadresse:
Jomfruland nasjonalpark
Postboks 2076, 3103 TØNSBERG


Innsending av saker til Nasjonalparkstyret:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Postboks 2076,
3103 TØNSBERG

Epost: sfvtpost@statsforvalteren.no

Merk posten med «Jomfruland Nasjonalparkstyre»


Lenker:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, miljøavdelingen

Nasjonalparkstyret for Jomfruland nasjonalpark

Miljøvedtaksregisteret – Miljødirektoratet