Kontakt oss2018-02-07T15:00:26+00:00

KONTAKT OSS

Jomfruland nasjonalpark

Besøksadresse:
Fylkesmannen i Telemark
Statens hus, Gjerpensgate 14
Skien

Nasjonalparkforvalter:
Morten Johannessen
e-post: fmtemjo@fylkesmannen.no
tlf: 35 58 61 53 / 901 32 367

Postadresse:
Jomfruland nasjonalpark
Postboks 2603, 3702 SKIEN


Innsending av saker til Nasjonalparkstyret
Fylkesmannen i Telemark
Postboks 2603,
3702 SKIEN

Epost: fmtepost@fylkesmannen.no

Merk posten med «Jomfruland Nasjonalparkstyre»


Lenker:

https://www.fylkesmannen.no/ Telemark/Miljo-og-klima/

http://www.nasjonalparkstyre. no/

http://www. miljovedtaksregisteret.no/