Styrene for besøkssenteret og for nasjonalparken samarbeider om å få til et besøkssenter på Jomfruland, slik kommunestyret i Kragerø har vedtatt. 14. november hadde de to styrene felles møte, og etterpå var det arbeidsseminar der også en rekke andre ressurspersoner fra rådgivende utvalg deltok. Fokus på seminaret var hvilke tema for kunnskap og opplevelser de besøkende skal tilbys.

Det var en fin dag, hvor mer enn 20 godtfolk med hjerte for Jomfruland nasjonalpark la hodene i bløt for fellesskapet.

På felles styremøte ble mange temaer i forbindelse med besøkssenter på Jomfruland belyst. Det var mange gode innspill til den felles veien frem til realisering av senteret. Det legges opp til tettere kontakt og nyttig dialog styrene imellom, og det blir større fokus på å formidle informasjon om prosjektutviklingen og fremme engasjement blant befolkning og politikere både lokalt og regionalt. Akkurat som «Kragerøterna» trenger vi vind i seila for å komme i mål!

Deretter ble det ei skikkelig arbeidsøkt i fellesskap med det rådgivende utvalget for nasjonalparken. Leder av besøkssenter Jomfruland as, Thomas Vogth-Eriksen, og kommunedirektør Dag Willien Eriksen innledet til gruppearbeidet. En krevende økonomisk virkelighet gir utfordringer for alle prosjekt med store investeringsbehov – var en tydelig beskjed fra kommuneledelsen. Prosjektleder Kai Johannesen ga en status i arbeidet med planlegging og realisering av besøkssenteret, presenterte grunnlaget for arbeidsøkta og trakk opp rammene for dagens innsats.

Fire diskusjonsgrupper gikk gjennom grunnlagsmaterialet for å gi sitt syn på prioritering av tiltak og formidlingsinnhold i et fremtidig besøkssenter. Arbeidet ble muntlig oppsummert fra hver av gruppene og det skriftlige materialet overlevert prosjektleder for videre bearbeiding og systematisering.

Mange gode innspill til både temaer, formidlingsformer og -verktøy ble delt i kommunestyresalen i Kragerø rådhus, og prosjektleder og styreleder oppsummerte og erfaringene fra dagens arbeid peker i retning av en ny felles arbeidsøkt etter årsskifte. Mange pekte da på at vi i enda større grad må involvere fremtidens voksne – slik at besøkssenteret treffer de viktigste målgruppene – barn og unge.

Vel blåst!

Bilde av hvit bygning.

Haga kafe. Foto: Morten Johannessen