Tapte fiskeredskap stablet opp på brygge funnet i Færder nasjonalpark i 2022.

Havforskningsinstituttet har nå kommet med en ny rapport i prosjektet «Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker» (2021-2022). Prosjektet har fokusert på kartlegging og fjerning av tapte fiskeredskaper i de fire nasjonalparkene Raet, Jomfruland, Færder og Ytre Hvaler.

Rapporten samler viktig kunnskap om omfang, konsekvenser, bruk av ny teknologi og mulige tiltak for å redusere tap av fiskeredskaper. Du kan lese hele rapporten ved å følge denne linken til rapporten «Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker».