Jomfruland nasjonalpark2023-05-04T08:03:36+02:00

Velkommen til Jomfruland nasjonalpark

Her kan du oppleve, lære, drive aktiviteter eller bare slappe av i vakkert landskap og rik natur.

Jomfruland nasjonalpark logo

Ny rapport om tiltak mot spøkelsesfiske

3. mai 2023|

Havforskningsinstituttet har nå kommet med en ny rapport i prosjektet «Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker» (2021-2022). Prosjektet har fokusert på kartlegging og fjerning av tapte fiskeredskaper i de fire nasjonalparkene Raet, Jomfruland, Færder og [...]

Ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli

12. april 2023|

All ferdsel i Jomfruland nasjonalpark skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner på land og sjø. Det er 15 fuglefredningsområder i nasjonalparken med ferdselsforbud i perioden 15. april til 15. [...]

Natur og hensyn i Jomfruland nasjonalparken

30. mars 2023|

Hver vår valfarter store mengder besøkende til Jomfruland for å oppleve dyr, planter og landskap. På Jomfruland kan man tidlig i april oppleve de første blomstene som strekker hodet gjennom løvdekket. På Stangnes kan [...]

Følg oss på Facebook for flere oppdateringer.

Fire steinkobber som ligger på svaberg.

Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark er en marin nasjonalpark. En stor del av arealet på 117 000 mål er sjø og sjøbunn. Nasjonalparken er 27 kilometer lang og ligger på den ytre delen av kysten i Kragerø. Deler av Jomfruland og Stråholmen, Stangnes på fastlandet og et hundre og seksti holmer utgjør landarealet.
Nasjonalparken omfatter produktive sjøområder, rikt naturmangfold og vakre landskap. Raet dominerer i hele nasjonalparkens lengde, både i sjø og på land. Rullesteinstranda på utsiden av Jomfruland er nesten sju kilometer lang og den lengste åpne rullesteinstranda i Skagerrakområdet. Flere steder på holmene og på Stangnes er det jevne og fine svaberg og jettegryter.

Velkommen inn i Jomfruland nasjonalpark

Det er lett adkomst til Jomfruland med ferge fra Kragerø. Vi anbefaler deg å gå til fots og bruke god tid, men du kan ha med deg sykkel på ferga eller leie en ved tårnbrygga på Jomfruland. Det går taxibåter fra Kragerø og Valle i Bamble som kan frakte deg til alle steder der de kan legge til land.
Har du båt selv, kan du besøke de offentlig sikrede friluftsområdene. Med liten båt eller kajakk og stille vær kan du legge til nesten hvor som helst. Med bil fra landsiden kan du besøke Stangnes eller Portør.

Gutt som fisker fra svaberg.
Mennesker som jobber med å sanke høy på Stråholmen.

Opplevelser

I Jomfruland nasjonalpark kan du oppleve, lære, drive aktiviteter eller bare slappe av i vakkert landskap og rik natur. Parken egner seg perfekt for båttur, kajakkpadling, fottur, fugletitting og fotografering – så vel som dykking, bading og fisking. Det er tillatt å fiske og drive fangst, og i tareskogene er det et mangfold av liv. Her finnes torsk, sei, lyr og flatfisk – og selvsagt skjell, krabber og hummer. I sommermånedene er det et yrende båtliv i Kragerøskjærgården, med mange båtturister i nasjonalparken. Spesielt mange besøker Jomfruland, men både Stråholmen, holmene ellers og Stangnes på fastlandet har mye besøk. Hele 22 landområder i nasjonalparken er sikret for allmennheten til friluftsliv. De fleste besøker nasjonalparken på våren og forsommeren, men den byr også på fine opplevelser på høsten og vinteren.

Den marine nasjonalparken

Nasjonalparken strekker seg fra grensa mot Risør i sør-vest til grensa mot Bamble i nord-øst, og omfatter 117 kvadratkilometer kystnatur. 98% av arealet er sjø og sjøbunn, tareskog og ålegrasenger. Israndavsetningen, raet, som går gjennom hele nasjonalparken, har skapt spesielt gunstige vekstvilkår for såvel landplanter som marine planter. Derfor framstår Jomfruland og Stråholmen som spesielt produktive øyer, og i havet er det tilsvarende gunstige forhold for et mangfold av marint liv – et produktivt hav.

"jomfrulandnasjonalpark.no" er en publikumsside for Jomfruland nasjonalpark.

Gå til toppen