VELKOMMEN INN

Med 98% hav oppleves parken best i båt, kajakk eller med snorkel. Det er flere innfallsporter til parken fra Stangnes i sør, Jomfruland sentralt i parken og Valle i nord.

Jomfruland nasjonalpark logo

Jomfruland nasjonalpark er et attraktivt og populært utfartsområde fra april til september. En viktig målsetting med Jomfruland nasjonalpark er at besøkende skal få oppleve den flotte naturen på land og i havet. Samtidig er geologi, dyre- og planteliv vernet mot alle inngrep. Dette innebærer at det finnes egne regler for ferdsel og aktiviteter innenfor nasjonalparken som er strengere enn friluftsloven og annet lovverk for friluftsliv. I Jomfruland nasjonalpark innebærer dette blant annet bålforbud i hele nasjonalparken, båndtvang hele året og totalt ferdselsforbud deler av året.

Bålforbud

Det er forbudt å tenne bål i nasjonalparken, hele året. Det er også forbudt å bruke engangsgrill og andre griller dersom disse kan skade underlaget.

Båndtvang

Hunder skal holdes i bånd hele året. Nasjonalparken har et rikt fugle- og dyreliv som er sårbare for forstyrrelser. Det er derfor viktig at alle besøkende respekterer forbudet. Avføring fra hund skal tas med i pose og kastet i avfallsdunker. Poser med hundeavføring skal ikke kastes i naturen!

Ferdselsforbud

Jomfruland nasjonalpark har 15 områder med særlig betydning for hekkende fugl. I disse områdene er det forbud å gå i land og ferdes nærmere enn 50 meter fra land mellom 15. april og 15. juli. Områdene finner du markert med rødt nederst på siden Jomfruland nasjonalpark.

Forbud mot droner

Det er forbudt å fly med modellfly og drone innenfor Jomfruland nasjonalpark. Styret i nasjonalparken kan etter søknad gi tillatelse til flyvning med drone. Personer med tillatelse til droneflyvning skal alltid medbringe tillatelse fra nasjonalparkstyret. Statens naturoppsyn gjennomfører kontroller.

Forbud mot sykler med elektrisk hjelpemotor og el-sparkesykler (motorferdsel generelt)

El-sparkesykler regnes som motorisert kjøretøy og er ikke tillat å bruke på stier og veier i nasjonalparken. Motorferdsel i nasjonalparken krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten og grunneier.

Tråsykkel med elektrisk hjelpemotor regnes som motorkjøretøy. Det er ikke tillatt å bruke elektrisk sykkel på stier utenfor Hovedveien på Jomfruland. Elektriske sykler er derfor forbudt nord for Øytangen og må parkeres ved sykkelparkeringen før Øytangen gård. Øvrige syklister oppfordres å parkere sykkelen her, av hensyn til naturverdiene på Øytangen.

Telt og overnatting i naturen

Med enkelte begrensninger er tillat å sette opp og overnatte i telt og hengekøye i Jomfruland nasjonalpark. Reglene for telting følger friluftsloven som sier at man kan sette opp telt inntil to døgn på samme sted dersom man befinner seg mer enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte.

Fortøyningsbolter og fysiske tiltak i svaberget

Det er ikke tillat å bore hull til nye fortøyningsbolter i nasjonalparken uten at dette er godkjent av nasjonalparkstyret. Dette omfatter alle tiltak som innebærer skade på svaberg som etablering av stupebrett, badestiger, båtfester m.m.

Vern av landskap, dyre- og planteliv

Dyr, planter, landskap og geologi er vernet mot enhver form for inngrep. Dyrelivet er også vernet mot unødvendig forstyrrelse. Jomfruland nasjonalpark har en rekke sjeldne og truede planter som det er forbudt å plukke. Vi oppfordrer alle til å benytte etablerte stier og veier. Sykkel kan kun benyttes på etablerte stier og veier i nasjonalparken.

Det er ikke tillat å sette opp telt vest for Øytangen gård, på Sandbakken, dyrket mark og innmarksbeiter på Jomfruland og i fuglereservatene.

Sort og hvit varde (sjømerke) på Flesa.
Flokk med skarv som sitter på svaberg
Bål som brenner med skog i bakgrunnen
Luftfoto av Stråholmen