All ferdsel i Jomfruland nasjonalpark skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner på land og sjø. Det er 15 fuglefredningsområder i nasjonalparken med ferdselsforbud i perioden 15. april til 15. juli. I disse områdene er det forbudt å ferdes nærmere enn 50 meter på land og sjø. Vi ber alle respektere forbudet av hensyn til hekkende fugl.

På Jomfruland legger vi særlig vekt på at Kråka (helt nord på Øytangen) og hele Skadden (den sørlige tuppen på Jomfruland, inkludert båken) er omfattet av ferdselsforbudet.

Følgende områder er omfattet av ferdselsforbudet i Jomfruland nasjonalpark:

Lille Fengesholmen

Store Makholmen

Tviskjæra

Østre Rauane

Skadden (forbudet omfatter båken)

Stangskjæra

Hattholmane

Gjesskjæra

Beverskjæra

Stutsholmane

Kråka

Sørstrand

Rauholmane

Danmark og Dynga

Stråholmsteinen

Det er ferdselsforbud mellom 15. april til 15. juli i områder markert med rød farge i kartet