Eirik Johansen Dobbedal har takket ja til jobben som ny forvalter  for nasjonalparken. Vi gratulerer og ser fram til godt samarbeid!

Han begynner i full jobb fra januar. Gamleforvalter Morten Johannessen jobber 60 prosent noen måneder for å overføre oppgaver på en god måte.

Eirik Johansen Dobbedal, som lenser seg mot et stort tre.

Eirik Johansen Dobbedal. Foto: Solgerd Maria Lorentzen

Eirik kommer fra jobb som jord- og skogbruksrådgiver i Kragerø kommune og han skriver om seg selv:

«Jeg har faglig bakgrunn fra NTNU og Høgskolen i Telemark (nå USN) med mastergrad i friluftsliv. Etter studiene startet jeg i jobb som prosjektleder i Friluftsrådet Sør IKS hvor jeg har jobbet med naturveiledning for barn og unge, tilskuddsmidler og informasjonsprosjekter knyttet til friluftsliv i Østre Agder og Nissedal. Jobben har gitt en bred forståelse av friluftsfeltet og friluftsfaglige spørsmål. Jeg jobbet i friluftsrådet i åtte år før jeg startet i Kragerø kommune februar 2022. Jeg kommer i dag fra stillingen som jord- og skogbruksrådgiver i Kragerø kommune, hvor jeg har jobbet med forvaltningsoppgaver knyttet jordbruk, skogbruk, vilt og utvalgte kulturlandskap Jomfruland og Stråholmen, etter at kommunen fikk tilbake landbrukskontoret etter flere års samarbeid med Drangedal kommune.

 Jeg har vært nysgjerrig på jobben som nasjonalparkforvalter fra stillingen ble lyst ut for flere år siden og da jobben ble ledig var det en mulighet jeg ikke kunne la passere. «Jeg gleder meg til å starte i jobben og bli bedre kjent med naturen over og under vann innenfor nasjonalparken!»