Ny rapport om tiltak mot spøkelsesfiske

Havforskningsinstituttet har nå kommet med en ny rapport i prosjektet «Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker» (2021-2022). Prosjektet har fokusert på kartlegging og fjerning av tapte fiskeredskaper i de fire nasjonalparkene Raet, Jomfruland, Færder og Ytre Hvaler. Rapporten samler viktig kunnskap om omfang, konsekvenser, bruk av ny teknologi og mulige tiltak for å redusere tap [...]

2023-05-03T09:04:27+02:003. mai 2023|

Ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli

All ferdsel i Jomfruland nasjonalpark skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner på land og sjø. Det er 15 fuglefredningsområder i nasjonalparken med ferdselsforbud i perioden 15. april til 15. juli. I disse områdene er det forbudt å ferdes nærmere enn 50 meter på land og sjø. Vi ber alle [...]

2023-04-12T18:20:57+02:0012. april 2023|

Natur og hensyn i Jomfruland nasjonalparken

Hver vår valfarter store mengder besøkende til Jomfruland for å oppleve dyr, planter og landskap. På Jomfruland kan man tidlig i april oppleve de første blomstene som strekker hodet gjennom løvdekket. På Stangnes kan man nyte vårsolen i lune kroker skapt av isen for flere tusen år siden. En viktig målsetting med Jomfruland nasjonalpark [...]

2023-05-25T08:20:26+02:0030. mars 2023|

Meld fra hvis du ser havnespy (japansk sjøpung)

Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Nylig er det rapportert funn av havnespy på Koster-øyene, rett sør for Hvaler. Vi er bekymret for at den kan ha blitt spredd videre. Alle småbåthavner og andre som driver med aktiviteter i sjø bør sjekke båter og [...]

2023-03-28T10:42:51+02:0018. november 2022|

Besøkssenter for Jomfruland nasjonalpark

Styrene for besøkssenteret og for nasjonalparken samarbeider om å få til et besøkssenter på Jomfruland, slik kommunestyret i Kragerø har vedtatt. 14. november hadde de to styrene felles møte, og etterpå var det arbeidsseminar der også en rekke andre ressurspersoner fra rådgivende utvalg deltok. Fokus på seminaret var hvilke tema for kunnskap og opplevelser de [...]

2023-03-28T10:42:51+02:0018. november 2022|

Ny nasjonalparkforvalter fra januar

Eirik Johansen Dobbedal har takket ja til jobben som ny forvalter  for nasjonalparken. Vi gratulerer og ser fram til godt samarbeid! Han begynner i full jobb fra januar. Gamleforvalter Morten Johannessen jobber 60 prosent noen måneder for å overføre oppgaver på en god måte. Eirik Johansen Dobbedal. Foto: Solgerd Maria Lorentzen Eirik kommer [...]

2023-03-28T10:42:51+02:0024. oktober 2022|

Masse blomstrende gule hornvalmuer på Jomfruland!

Nå om dagen er ca. 800 gule hornvalmuer i blomst eller de kommer til å blomstre på Skagerrakstrand på Jomfruland. De vokser på rullesteinstranda på den nederste strandvollen nedenfor Skaddenveien og er lette å se på avstand. Innimellom de utvokste plantene er det flere tusen yngre planter som kan blomstre neste år. Hornvalmuene er 20 [...]

2023-03-28T10:42:51+02:0016. juni 2022|

Kystlyngheiene på Styrmannsholmen og Larsholmen

Ekelund consult har levert forslag til skjøtselsplan for kystlyngheiene på Styrmannsholmen. Alt tyder på at holmene lenge har blitt brukt til beiting, ca. fram til andre verdenskrig. Ekelund foreslår hvordan kystlyngheiene kan tilbakeføres ved rydding av kratt, brenning av gammel lyng og beitedyr. Styret for nasjonalparken vil i møte 10. juni ta stilling til om [...]

2023-03-28T10:42:51+02:0031. mai 2022|
Gå til toppen