Nå om dagen er ca. 800 gule hornvalmuer i blomst eller de kommer til å blomstre på Skagerrakstrand på Jomfruland.

De vokser på rullesteinstranda på den nederste strandvollen nedenfor Skaddenveien og er lette å se på avstand. Innimellom de utvokste plantene er det flere tusen yngre planter som kan blomstre neste år.

Bilde som viser den gule blomsten hornvalmue i blomst på Jomfruland.

Hornvalmuene er 20 – 50 cm høy og har gule kronblader som flagrer i vinden. Foto: Morten Johannessen

Gul hornvalmue er sjelden og vokser langs Oslofjorden i Østfold, Vestfold og Telemark.

De sprer seg med frø fra land lenger sør som kommer med havstrømmene. De vokser på sand, grus og steinstrender som er iblandet tang og tare.

Forekomsten på Skagerrakstrand er antakelig den største i landet, men det er et nyere fenomen.

Ca. 2015 var det en gul hornvalmue på Stråholmen, men ingen på Jomfruland.

I 2019 fant biologer 69 hornvalmuer på Skagerrakstrand på det samme stedet der de er i dag.

Oversiktsbilde som viser mange blomstrende hornvalmuer i rullestein.

Nesten som en åker med gul hornvalmue. Foto: Morten Johannessen

 

Gul hornvalmue har tidligere blitt vurdert til å være kritisk truet på Norsk rødliste, men ble nedgradert til sårbar i 2021, som er laveste kategori for truede arter.

Navnet hornvalmue kommer av at den utvikler lange, krumme skulper etter avblomstring som frøene ligger i.

 

Bilde av hornvalmue som ikke har blomstret i rullestein.

Masse yngre planter som kan blomstre neste år (plantene blir tre år gamle). Foto: Morten Johannessen