Ekelund consult har levert forslag til skjøtselsplan for kystlyngheiene på Styrmannsholmen.

Alt tyder på at holmene lenge har blitt brukt til beiting, ca. fram til andre verdenskrig.

Ekelund foreslår hvordan kystlyngheiene kan tilbakeføres ved rydding av kratt, brenning av gammel lyng og beitedyr.

Styret for nasjonalparken vil i møte 10. juni ta stilling til om arbeid skal igangsettes.

Du kan lese hele skjøtselsplanen ved å følge denne linken til nettsidene til Jomfruland nasjonalparkstyre. 

 

Gammel lyng veksler med nakent berg sør på holmen hvor det er behov for rydding av enkelte buskklynger. Foto: Ekelund Consult