Nyhetsarkiv2020-02-13T14:53:43+01:00

NYHETSARKIV

Her finner du arkiv med publiserte nyhetssaker om Jomfruland nasjonalpark.

Forvaltningsplanen er godkjent

Jomfruland nasjonalpark har nå en gjeldende forvaltningsplan etter at den ble godkjent av Miljødirektoratet 5. juli. Forvaltningsplanen er et verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg. Planen gir mål for verneverdiene og hvilke tiltak som [...]

Åpent møte

Styret for nasjonalparken og Kragerø kommune inviterer til åpent møte om nasjonalparken og om ferdsel etter friluftsloven. Møtet holdes på Velhuset på Jomfruland lørdag 27. juli kl. 11.30 - 14.00 Ruth Ellegård og Erling [...]

Parkarbeidere i sving

Fire ivrige villsaudamer skal holde vekstene i sjakk innenfor Saltstein og i Tårnskogen på Jomfruland. Området innenfor Vestre Saltstein var åpen naturbeitemark for noen tiår siden, men grodde etter hvert igjen, for det meste med [...]

Mye trevirke, stein og plast ryddet på Jomfruland

Sist fredag og lørdag gikk 30 spreke elever fra idrettslinja på Kragerø videregående skole løs på trevirke, varder, groper,  sitteplasser og bålplasser i nasjonalparken på Jomfruland. Skjærgårdstjenesten i Kragerø og Viggo Nicolaysen stilte med traktorer [...]

Hogst og rydding innenfor Vestre Saltstein pågår

Området mellom stien og sjøen innenfor Vestre Saltstein på Jomfruland var åpent husdyrbeite fram til for ca. 40 år siden. Seinere har det grodd til med tett skog, for det meste bjørk og furu. Kulturlandskapssenteret [...]

Tang og tare – en ressurs gjennom tidene

Det er store tareskoger i den ytre delen av nasjonalparken. Så mye som kanskje 60 000 tonn blir produsert hvert år. Det meste som løsner forsvinner ut i dypet der den  er et viktig grunnlag for [...]

Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen

Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen. Foto: Morten Johannessen Etter «billekrigen» på siste halvdel av 1970-tallet ble Tårnskogen hogd ut og plantet til. Fylkesskogsjefen den gang mente at området var godt egnet til å [...]

Nye skjøtselsplaner for tre områder

Nasjonalparkstyret har godkjent forslag til skjøtselsplaner for Tårnskogen, Vestre Saltstein og Sandbakken på Jomfruland. Gjennomføringen i Tårnskogen starter i vinter med uttak av fremmede bartrær som edelgran, sitkagran, vrifuru, hamlock og lerk. Jobben vil bli [...]

Mer stillehavsøsters

Kartlegging i 2018 viser at bestanden av stillehavsøsters og antall steder i Telemark fortsatt øker, selv om det kan se ut til at en kald vinter med is tok knekken på en del av dem [...]

Samordning på Jomfruland og Stråholmen

Både på Jomfruland og Stråholmen er det flere som driver med informasjon og tilrettelegging. Aktørene er enige om at de besøkende skal møte kommunikasjon og tilrettelegging som er mest mulig samordnet og enhetlig. Vi kjenner [...]

Go to Top