Omtrent 30 personer hadde funnet vegen til Velhuset på Jomfruland i varmen lørdag 29. juli.

Det ble orientert om arbeidet med nasjonalparken i 2019, om nye atferdsregler for Jomfruland etter friluftsloven som er på høring og om allmennhetens retter og plikter etter friluftsloven.

 

Tidsfristen for å uttalelser til atferdsreglene er 30. august. Uttalelser kan sendes til post@kragero.kommune.no.

 

Mari Sørholt fra Miljødirektoratet forklarer om friluftsloven. Foto: Aslak Thorsen

Styreleder og ordfører Jone Blikra i passiar med Per Larsen i Jomfruland vel. Foto: Aslak Thorsen

Erling Krogh og Tor Gulliksen var på plass. Foto: Aslak Thorsen