Stiftelsen Biofokus har utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Øytangen på Jomfruland. Planen er godkjent av nasjonalparkstyret. Øytangen er «indrefileten» i nasjonalparken når det gjelder sjeldne og truede arter, samtidig som området blir mye brukt. Det er derfor viktig at området blir skjøttet riktig.

VegeDataKonsult har levert råd om beiting i havstrendene på Stråholmen og Norsk genressurssenter har levert råd om villepletrær på Jomfruland. Rådene er godkjent av styret.

 

Vedlegg:

Øytangen Biofokus 2019 –  Forslag til skjøtselsplan

Planteliv og beiting havstrender Stråholmen VegeDataConsult 2019

Villeple på Jomfruland sluttrapport 2019 – «Genetiske undersøkelser av villeple på Jomfruland», 2017-2019