Nytt anlegg på Øytangen
Det nye anlegget på Øytangen med tårn og informasjons-bod er under bygging. Det gjenstår litt arbeid på tårnet og arbeid med boden starter om ikke lenge. Entreprenørfirma Ganitt har bygd tårnet og de skal ha byggeledelse for boden som vil bli bygget av Kragerø videregående skole, bygglinjen. Det blir planlagt for offisiell åpning av anlegget fredag 18. juni.

Tårnet blir kledd med spiler av miljøvennlige trematerialer og får et luftig uttrykk. I nest øverste etasje blir det et lite arbeidsrom for fuglefolket.                                                                                   Foto: Morten Johannessen

Omlegging til jordkabler
I løpet av vinteren er det lagt jordkabler for høy- og lavspent strøm og trekkerør for fiberkabel fra Nordjordet til det nye anlegget på Øytangen. Underveis er det lagt jordkabler til hyttene på innsiden. Luftledninger er fjernet og de fleste mastene er tatt ned. Arbeidet gjøres på oppdrag fra Kragerø energi. Nasjonalparken dekker deler av kostnadene. Arne Olav Løkstad har gjort mye av arbeidet. I den gamle høyspenttraseen som går ca. 800 meter gjennom nasjonalparken, er målsettingen at det på lang sikt skal bli fin edellauvskog.

Jordkabler er lagt under stien som går gjennom Hassellunden. Det vil bli lagt på flis til toppdekke i løpet av våren. Foto: Morten Johannessen

Uttak av nordiske treslag

Mye av området mellom Hovedveien og yttersiden fra Friluftskirken til og med Øytangenløkka består av edellauvskog. For å gi eik, ask, alm, villepletrær og andre edle lauvtre bedre betingelser for å bli store og gamle, blir nordiske treslag som gran, furu og bjørk tatt ut. Edellauvtrærne får da mer lys og bedre plass til rotsystemet. Det blir også tynnet ut en del små lauvtre der de står tett. I vinter er dette gjort i området mellom Holmsløkka og nedre sti på utsiden. Arbeidet er gjort av Norsk skogrydding. De har også fjernet vindfall i Tårnskogen, dratt opp tang og Tare i Tangbukta, tynnet einer på Vestre Saltstein og ryddet ny stitrase på tvers nord på Øytangen.

Ca. 150 kubikkmeter fasttømmer er tatt ut og en mengde kvist er hogd til flis. Foto: Morten Johannessen

 

Edellauvskog etter at gran, furu og bjørk er tatt ut. Foto: Morten Johannessen