I to områder nord på Jomfruland, hver på ca. 10 mål, jobber Norsk skogrydding med stell i edel lauvskog.

Det er mye grov eik, ask, alm, hagtorn, villeple med mer, med mange sjeldne arter insekter og mark- og vedboende sopp. Det er mye død, stående og liggende ved av eik.

Fjerning av gran og bjørk øst for Øytangenløkka, april 2020. Foto: Morten Johannessen

Men, det er også en god del gran, furu og bjørk. Det er treslag vi har i mengder av her i landet og som konkurrerer med den edle lauvskogen om plassen. Det, sammen med at det knapt er hogd et tre i områdene  på mer enn 40 år, er skogen tett.

Den nordligste teigen øst for Øytangenløkka er ferdig hogd og ryddet. Det ble temmelig mye gran og furu som går til skur og ved på Jomfruland. Det blir også mye vedtømmer av bjørk fra den søndre teigen innenfor Saltsteinbukta når det er hogd der denne uka og neste uke.

Det er viktig at mest mulig av virket blir brukt på Jomfruland. Vi gir bort både vedtømmer og skurvirke uten kostnad for deg. Norsk skogrydding kommer med tømmerhenger med kran og legger virket der du vil ha det. Viggo Nicolaysen administrerer fordelingen. Ta kontakt med han. Resten blir hogd til flis på Øytangenløkka.

Hogsten og ryddingen er anbefalt av blant annet Norsk institutt for naturforskning.

 

Foto: Morten Johannessen

Foto: Morten Johannessen

Foto: Morten Johannessen