Det går mange garn og teiner tapt som blir liggende og fiske i flere år. Havforskningsinstituttet starter nå en omfattende jobb med å rydde opp i de marine nasjonalparkene.

Hvert år blir det mistet teiner og garn på grunn av dårlig vær, dårlig utstyr eller utsetting på feil plass. Redskapen kan fortsette å fiske i flere år. Etter hvert som fisk og krabber blir fanget og dør, bli de åte for nye fisk og krabber.

Det tar svært lang tid før teiner og garn laget i plast blir brutt ned og ikke fisker lenger. Treverket i treneteiner råtner ned i løpet av noen år og de slutter å fiske.

Bare i Raet nasjonalpark i Agder er det beregnet at det ligger 10 000 tapte fiskeredskaper på sjøbunnen. Vi vet ikke hvor stort omfanget er i Jomfruland nasjonalpark, men regner med at det er betydelig.

Fra i høst starter Havforskningsinstituttet, i samarbeid med firmaet Green bay systematisk kartlegging og opphenting av tapt redskap i de fire marine nasjonalparkene fra svenskegrensen til Grimstad. De vil bruke en avansert, fjernstyrt undervannsfarkost (ROV). Arbeidet går over tre år og er finansiert av Handelens miljøfond (bæreposeavgiften). Budsjettet er på over 20 millioner kroner. Det vil parallelt bli drevet informasjonsarbeid for å begrense mengden nye tap.

Siste uka har de gjort noen stikkprøver i Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland nasjonalparker.

Se bilder fra Jomfrulandsrenna.

Forskningsbåten Tyra

Personell fra Havforskningsinstituttet og Green bay

 

 

 

 

 

 

 

Farkosten griper tak i tauet til en teine

 

 

Fangst fra stikkprøver i nasjonalparkene

Grastrimmer på sjøbunnen flere hundre meter fra land

Mye fiskesnøre setter seg i tauverk

Teine tapt høsten 2020 med tre levende krabber og ei død ulke. Teina er hjemmelagd. Den mangler fluktåpninger og er ulovlig

To ROV’er ble brukt samtidig. Ny og mer avansert ROV kommer høsten 2021.