Ta en titt på den ny videoen om sjøfulgvettreglene hvis du er usikker på hva som gjelder. Lenke til filen ligger også under kategorien «Filmer» i menyen til høyre.

Sjøfuglene har hatt en dramatisk nedgang i de siste årene. Derfor er det viktig å huske at det er nå fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

Våren er høytid for å komme seg ut i naturen, enten du skal ut med båt, padle, klatre, rydde strender eller bare gå deg en tur. Da er det viktig å huske at det er nå fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

Ferdselsforbud i fuglereservatene fra 15. april til 15. juli

Fra og med 15. april er det forbudt å ferdes i sjøfuglreservatene i Vestfold og Telemark. Forbudet er markert ute i terrenget med små hvite skilt med riksløven på (se bilde lenger ned i artikkelen). Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land.

Svartbak, her i et av våre mange sjøfuglreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 

Temaplakater om fuglelivet på: