Se deg for og vis hensyn til sjøfugl når de har egg og unger.  Fra 15. april til 15. juli er det derfor ferdselsforbud mange steder i skjærgården og i noen av innsjøene våre. I denne perioden skal fuglene få fred fra forstyrrelser, både fra folk som går tur, hunder, båter, padlere og annen vannsport. Ferdselsforbudet gjelder også 50 meter fra land.

 

Se ny film som er laget i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, alle de fire nasjonalparkene rundt Oslofjorden og Statens naturoppsyn: