Både på Jomfruland og Stråholmen er det flere som driver med informasjon og tilrettelegging.

Aktørene er enige om at de besøkende skal møte kommunikasjon og tilrettelegging som er mest mulig samordnet og enhetlig.

Vi kjenner hverandre godt fra før, men et tettere samarbeid er innledet ved at det er opprettet en samordningsgruppe som hadde sitt første møte 26. oktober.

I utgangspunktet er hele 20 forskjellige aktører involvert:

 • DNT Øitangen
 • Gea Norwegica geopark
 • Jomfruland fuglestasjon
 • Jomfruland hytteeierforening
 • Jomfruland landbrukslag
 • Jomfruland nasjonalpark
 • Jomfruland vel
 • Jomfrulandsguiden
 • Kittelsen i nasjonalparken
 • Kragerø fjordbåtselskap
 • Kragerø kommune, kultur
 • Kragerø kommune, miljø
 • Kragerø kommune, næring
 • Kragerø næringsforening
 • Omstillingsprogrammet i Kragerø
 • Skjærgårdstjenesten
 • Stråholmen vel
 • Telemark fylkeskommune
 • Utvalgte kulturlandskap
 • 100%Bang Design og kommunikasjon

 

Nasjonalparken har sekretariatet. Når gruppa har kommet lenger i arbeidet, legger vi ut mer informasjon.