Bakgrunn:

22 februar ble et skip, som eies av Sea-Cargo, lastet med 26 tonn PP i Rotterdam, Nederland. Skipet kom ut for uvær i Nordsjøen på vei fra Esbjerg natt til 23. februar.  Mannskapet observerte at det var slått hull på en av containerne om bord, og at polypropen-pellets hadde lekket på dekk og sannsynligvis også til sjø. I ettertid mener Kystverket nå å vite at opptil 10 tonn plastpelleter kan ha lekket fra containeren og ute i sjøen. Kystverket sier deres driftmodellering nå viser at utslippspunktet i Nordsjøen vil føre til at store kystområder blir berørt. Oslofjorden fikk de første påslagene i midten av mars. Pelletene har deretter spredt seg til hele Ytre Oslofjord.

 

Plastpelleter. Foto: Oslofjordens friluftsråd

Registreringsløsning for plastpellet:

For å effektivt kunne kartlegge omfanget av plastpellets etter utslippet i Oslofjorden, har geomatikk-avdelingen i Fredrikstad kommune i samarbeid med OF laget en kartløsning for registrering av plastpellets. Registreringsløsningen har vært i bruk i Oslofjordområdet i fire uker og kan benyttes for registrering av plastpellet også i andre områder. Vi gjør oppmerksom på at dette er en registreringsløsning for pellet knyttet til dette konkrete punktutslippet, ikke pellet fra tidligere utslipp.

Lenke til skjemaet for registrering av plastpellets

 

På hjemmesiden til Oslofjordens Friluftsråd finner du mer informasjon om saken