Fire ivrige villsaudamer skal holde vekstene i sjakk innenfor Saltstein og i Tårnskogen på Jomfruland.

Området innenfor Vestre Saltstein var åpen naturbeitemark for noen tiår siden, men grodde etter hvert igjen, for det meste med bjørk og furu. I vinter ble mesteparten av skogen i den indre delen hogd. Det gir mer lys som både skudd fra trær og busker og andre planter liker godt.

For å holde etterveksten nede og som en forberedelse til åpen naturbeitemark om noen år, går det nå fire voksne søyer av rasen Gammelnorsk sau på beite i området. Til vanlig holder de til på Gundersen gård på Jomfruland.

Sauene lurer nok litt på hvorfor de ikke kan gå fritt, slik som storfe på utsiden av gjerdet. Foto: Viggo Nicolaysen

 

De går innenfor et elektrisk gjerde som er enklere og rimeligere å sette opp enn nettinggjerder. Gjerdet krysser ikke stier, og der det går langs stier, er det satt opp med litt avstand slik at en ikke kan komme borti dem uforvarende. Vi anbefaler folk å ikke ta på gjerdene. Det er ikke farlig, men er ganske så ubehagelig!

Det vil også bli satt opp elektriske gjerder i Tårnskogen på Jomfruland, i området mellom Hovedvegen og Tårntjenna. Der ble alle utenlandske treslag tatt ut i vinter. Tanken er at villsaudamene kan veksle mellom Saltstein og Tårnskogen ut over sommeren. Vi skal prøve å dele beiteområdet i Tårnskogen i to, slik at gjerdene ikke stenger atkomststiene. Gjerdene vil ikke stå der permanent. Om et år eller to håper vi det ikke er behov for ekstra beiting. Det samme gjelder Saltstein.

Som seg hør og bør i en nasjonalpark, går gjerdet på solstrøm. Foto: Viggo Nicolaysen