Det er forholdsvis mange regler for Jomfruland nasjonalpark. For å gjøre det enklere å finne dem, er det laget en nedkortet oversikt.

Kortversjon regler Jomfruland nasjonalpark juni 2020

Hvis du ønsker å se alle reglene, finner du verneforskriften på Lovdata  og retningslinjene i forvaltningsplanen.

Reglene gjelder innenfor vernegrensene som er vist i offentlig kartverk. Det er flere soner for sjøfugl og kulturlandskap der det er egne regler i tillegg til de som gjelder i hele nasjonalparken.
I en sone er det forbud mot jakt på sjøfugl. Regler knyttet til annet lovverk gjelder side om side med disse reglene. Hvis det er motstrid mellom dem, går reglene for nasjonalparken normalt foran.