Det gamle fugletårnet er revet og området er ryddet for kratt. Jobben ble gjort sist helg av en dugnadsgjeng fra Ornitologisk forening Telemark, Jomfruland nasjonalpark og Statens naturoppsyn. Etter planen blir byggegropa for det nye tårnet gravd ut i løpet av november og betongfundamentet i bakken støpt før jul. Det nye tårnet skal stå ferdig før 15. mars og byggingen starter på nyåret. Etter det kommer det en bod på bakkeplan.

Kratt foran det gamle tårnet ble ryddet bort. Foto: Vidar Kristiansen

Gamletårnet måtte gi seg da traktorvinsjen tok tak. Foto: Vidar Kristiansen

Tårnet ble kappet opp og lagt i storsekker. Leveres til avfallsmottaket i Kragerø. Foto: Vidar Kristiansen