Filmen viser hvor det er vanlig å finne østers, hva en bør tenke på når en skal plukke den og gir forslag til tre gode grillretter. 

På Stråholmen er det plukket flere hundre kilo stillehavsøsters i sommer i et organisert opplegg, og det planlegges å fjerne flere tonn ved Djupoddenskjæra på Jomfruland i august.

Men – stillehavsøstersen finnes mange steder, og vi er avhengige av din innsats dersom østersen skal holdes noe i sjakk.

Derfor viser vi deg hvor det er østers, hvordan du får tak i den og hvordan den kan bli god mat.

Mollan media og Jan Erik Tangen har produsert filmen på oppdrag fra Jomfruland nasjonalpark.

Stillhavsøsters. Fot: Jan Erik Tangen