Vi har en ledig fast stilling som nasjonalparkforvalter på Jomfruland. Velkommen til å søke innen 21. august!

 

Nasjonalparkforvalteren er administrativt tilknyttet Miljøavdelingen

Nasjonalparken forvaltes av et eget styre, som oppnevnes av Miljødirektoratet, i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriften. Nasjonalparkforvalteren er sekretariat og utfører oppgaver for nasjonalparkstyret.

Arbeidet vil innebære utstrakt dialog og samarbeid med lokale, regionale og sentrale myndigheter, rettighetshavere og organisasjoner, næringsaktører, forskningsmiljøer mm.

 

 

Du kan få mer informasjon om stillingen ved forespørsel til:

direktør Grethe Helgås tlf. 33 37 23 09 eller

styreleder Knut Jarle Sørdalen tlf. 99 20 57 83

 

Mer informasjon om stillingen finn du på jobbnorge.no.

 

 

 

 

Nasjonalparkportal ved Tårnbrygga. Foto: Morten Johannessen