Sist fredag og lørdag gikk 30 spreke elever fra idrettslinja på Kragerø videregående skole løs på trevirke, varder, groper,  sitteplasser og bålplasser i nasjonalparken på Jomfruland. Skjærgårdstjenesten i Kragerø og Viggo Nicolaysen stilte med traktorer og redskap.

 

I Kråkedammen og på Kråka helt nord på Jomfruland har det gjennom årene samlet seg mye trevirke. Mye av det  er rester etter brygger og bygninger, en god del impregnert.  Elevene gikk løs med friskt mot og etter noen timer var 6 -8 kubikkmeter med stort virke og 20 storsekker med smått virke lagt fint opp på nordspissen av Kråka. Når været tillater det, vil det bli hentet lekter og bli levert til avfallsmottak. Noen stammer av trær som har drevet i land, ble liggende. Sjøfuglene ligger gjerne inntil slike stammer når de hekker og noen planter liker seg der da det er litt varmere enn i området rundt. Elevene tok også med seg plastavfall og det ble en del sekker. Men –  mye smått ligger igjen. Det er fibrer fra tauverk og fiskegarn, kuler fra plastindustrien, Q-tips og forskjellig. Her trenger vi din innsats. Ta med deg en strandryddesekk eller to og rydd noen kvadratmeter grundig. Hvis mange nok gjør det, vil det bli adskillig bedre i løpet av året. Strandryddesekker får du hos Sykkelknut eller hos DNT Øitangen.

Lørdag ryddet Jomfruland fuglestasjon plast fra Sandbakken til Kråka og fra Kråka til Østre Saltstein på utsiden. De fant en god del, men mindre enn tidligere år. Det er bra!

 

Kråkedammen blir ryddet. Foto: Morten Johannessen

Mye trvirke i Kråkedammen. Foto: Morten Johannessen

Kråkedammen ferdig ryddet. Foto: Morten Johannessen

Plast ble tatt med i samme slengen. Foto: Morten Johannessen

Trevirke på Kråka blir hentet med lekter. Foto: Morten Johannessen

Da Kråka var ryddet, satte elevene i gang med å jevne ut varder og groper. Opp gjennom årene har det blitt mange av dem, i 2018 ble det registrert hele 250 steder på utsida av Jomfruland. Mange av vardene er små og bærer preg av at de er bygget av barn. Det gjelder også en del av gropene, mens andre groper er store. Noen store groper som er i bruk fikk stå urørt. De ryddet også provisoriske sitteplasser laget av stein og trevirke. En del bålplasser fikk samme skjebne. Større trevirke ble lagt der det er framkommelig med traktor og 3 – 4 kubikkmeter stort trevirke og fire storsekker smått trevirke ble fraktet til Øytangenbrygga, der det vil bli hentet med lekter. Resten vil bli hentet fra stranda av Skjærgårdstjenesten de nærmeste dagene.

 

Trevirke på Øytangenbrygga blir hentet med lekter. Foto: Morten Johannessen

Varder. Foto: Morten Johannessen

Sitteplass. Foto: Morten Johannessen

Solgrop. Foto: Morten Johannessen

Bålplass. Foto: Morten Johannessen

Ryddingen på utsida av Jomfruland ble gjort fra Kråka til Kleiva. Til høsten eller neste vår fortsetter ryddingen videre sørover. Da vil også strekningen som ble ryddet nå bli sjekket. Skulle det være behov for andre gangs rydding, vil det bli gjort.