Kartlegging i 2018 viser at bestanden av stillehavsøsters og antall steder i Telemark fortsatt øker, selv om det kan se ut til at en kald vinter med is tok knekken på en del av dem i noen områder.

Ved Djupoddenskjæra på Jomfruland ble det fjernet fire til fem tonn stillehavsøsters i august. Ved Stråholmen ble det fjernet nesten et tonn i løpet av sommeren. Kartleggingen og koordinering av aksjonen på Jomfruland ble gjort av Jan Erik Tangen med gode hjelpere. Ungdommer på Stråholmen tok seg av aksjonen der. Fylkesmannen har hjulpet til med finansiering.

Lenke til rapporten:  Stillehavsøsters. Overvåking og kartlegging i kommunene Kragerø, Bamble og Porsgrunn. Telemark 2018

Stillhavsøsters. Foto: Jan Erik Tangen