Jomfruland nasjonalpark har fått produsert en rekke temaplakater for nasjonalparken – nyttig informasjon for besøkende til Jomfruland og de andre områdene innenfor nasjonalparkgrensene.