Forslag til forvaltningsplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde er på høring. Vi i mottar gjerne dine synspunkter og forslag!

Nederst på siden finner du lenke til høringsbrev, planforslag og adresselister. Uttalelser kan sendes på e-post til fmtepost@fylkesmannen.no før 15. august 2018.

Det holdes åpent møte om planen lørdag 14. juli kl. 15.00 – 17.00 på Velhuset på Jomfruland.

Forvaltningsplanen skal være et verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg. Den har mål for verneverdiene og hvilke tiltak som bør settes inn for å nå målene, den utfyller verneforskriftene og har en strategi for besøksforvaltningen.

Etter høringen vil planen bli behandlet av nasjonalparkstyret før den går til endelig godkjenning i Miljødirektoratet.

Høringsbrev juni 2018

Forvaltningsplan 2018

Adresser organisasjoner og offentlige myndigheter 2018

Adresser grunneiere 2018