Jomfruland nasjonalpark har nå en gjeldende forvaltningsplan etter at den ble godkjent av Miljødirektoratet 5. juli.

Forvaltningsplanen er et verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg. Planen gir mål for verneverdiene og hvilke tiltak som bør settes inn for å nå målene, den utfyller verneforskriftene og har en strategi for besøksforvaltningen. Styret for nasjonalparken har lagt mye arbeid i planen og styreleder Jone Blikra er godt fornøyd med at den nå har blitt gjort gjeldene.

 

Her er lenker til brev fra Miljødirektoratet og godkjent forvaltningsplan:

 

Nasjonalparkportal ved Tårnbrygga. Jomfruland 2017. Foto: Morten Johannessen