Der det er eik i nærheten er det lang tradisjon med å bruke dem til husdyrgjerder. Det har også vært vanlig på Jomfruland. Rundt Holmsløkka nord på øya er det et fint eikegjerde som mange synes er fint og tar bilde av. Selv om gjerdestolpene blir brent nederst før de settes ned, tærer tidens tann også på dem. Det er nå tid for å skifte ut stolpene som er temmelig råtne i nedre delen og gjerdet har begynt å falle ned.

Gjerdestolper i eik til Holmsløkka og Øytangen, april 2020. Foto: Morten Johannessen

Stolpene lages av naturlig rundstokk i passelig størrelse. Storfe elsker små eikeplanter og det er lite eik i den størrelsen på Jomfruland. Vi måtte derfor til Bamble for å få tak i virke. Eirik Dahl sorterte ut og kappet stolper og kjørte dem til Valle. Der tok Skjærgårdstjenesten over og fraktet stolpene til Tårnbrygga der Jens Halvor Jensen ventet med traktor med henger. De ble lagt på Holmsløkka der Viggo Nicolaysen har barket dem med en spesialmaskin. Det har vært tørt og brannfarlig, og brenning av nedre del måtte utsettes. Virket som ligger på tvers og danner selve gjerdet, blir kalt rajer. Det er også eik og de gamle fra 2009 er fortsatt fullt brukbare.

Eik til gjerdestolper. Foto: Morten Johannessen

Håpet er at gjerdet er oppe igjen i ny glans før feriefolket strømmer på.