Utvalgte kulturlandskap for Jomfruland og Stråholmen har lyst ut en designkonkurranse for bruks- og pyntegjenstander for å stimulere til utvikling av lokale, salgbare produkter. De kan blant annet kan bli solgt i et nytt besøkssenter for nasjonalparken hvis det kommer. Frist er 1. april.

Les mer om :
Designkonkurranse – Informasjon og regelverk