About Gunn Marit Aasen

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Gunn Marit Aasen has created 26 blog entries.

Villepletrær – hvordan kan vi hjelpe dem?

En av landets største bestander av villepletrær finnes på Jomfruland. Du kan hjelpe dem ved å rydde litt rundt dem så de får plass og lys. Du kan også hjelpe dem ved å fjerne hageepletrær så de ikke krysser seg med dem. Norsk genressurssenter har kartlagt og undersøkt arvestoffet til mange av villepletrærne nord på [...]

2020-03-12T13:08:00+01:0012. mars 2020|

Tre nye planer og utredninger

Stiftelsen Biofokus har utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Øytangen på Jomfruland. Planen er godkjent av nasjonalparkstyret. Øytangen er «indrefileten» i nasjonalparken når det gjelder sjeldne og truede arter, samtidig som området blir mye brukt. Det er derfor viktig at området blir skjøttet riktig. VegeDataKonsult har levert råd om beiting i havstrendene på Stråholmen og Norsk [...]

2019-12-16T12:50:48+01:0016. desember 2019|

Vellykket åpent møte

Omtrent 30 personer hadde funnet vegen til Velhuset på Jomfruland i varmen lørdag 29. juli. Det ble orientert om arbeidet med nasjonalparken i 2019, om nye atferdsregler for Jomfruland etter friluftsloven som er på høring og om allmennhetens retter og plikter etter friluftsloven.   Tidsfristen for å uttalelser til atferdsreglene er 30. august. Uttalelser kan [...]

2019-08-01T09:32:43+02:001. august 2019|

Forvaltningsplanen er godkjent

Jomfruland nasjonalpark har nå en gjeldende forvaltningsplan etter at den ble godkjent av Miljødirektoratet 5. juli. Forvaltningsplanen er et verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg. Planen gir mål for verneverdiene og hvilke tiltak som bør settes inn for å nå målene, den utfyller verneforskriftene og har en strategi for besøksforvaltningen. Styret for nasjonalparken har [...]

2019-08-01T08:41:22+02:001. august 2019|

Åpent møte

Styret for nasjonalparken og Kragerø kommune inviterer til åpent møte om nasjonalparken og om ferdsel etter friluftsloven. Møtet holdes på Velhuset på Jomfruland lørdag 27. juli kl. 11.30 - 14.00 Ruth Ellegård og Erling Krogh på et tidligere møte.  Foto: Morten Johannessen Program for møtet: Invitasjon åpent møte Jomfruland 27. juli 2019   [...]

2019-07-01T07:48:29+02:0028. juni 2019|

Parkarbeidere i sving

Fire ivrige villsaudamer skal holde vekstene i sjakk innenfor Saltstein og i Tårnskogen på Jomfruland. Området innenfor Vestre Saltstein var åpen naturbeitemark for noen tiår siden, men grodde etter hvert igjen, for det meste med bjørk og furu. I vinter ble mesteparten av skogen i den indre delen hogd. Det gir mer lys som både [...]

2019-06-06T14:34:34+02:006. juni 2019|

Mye trevirke, stein og plast ryddet på Jomfruland

Sist fredag og lørdag gikk 30 spreke elever fra idrettslinja på Kragerø videregående skole løs på trevirke, varder, groper,  sitteplasser og bålplasser i nasjonalparken på Jomfruland. Skjærgårdstjenesten i Kragerø og Viggo Nicolaysen stilte med traktorer og redskap.   I Kråkedammen og på Kråka helt nord på Jomfruland har det gjennom årene samlet seg mye trevirke. [...]

2019-03-25T13:07:48+01:0025. mars 2019|

Hogst og rydding innenfor Vestre Saltstein pågår

Området mellom stien og sjøen innenfor Vestre Saltstein på Jomfruland var åpent husdyrbeite fram til for ca. 40 år siden. Seinere har det grodd til med tett skog, for det meste bjørk og furu. Kulturlandskapssenteret i Hjartdal laget en skjøtselsplan i 2018, og de anbefaler at området blir restaurert tilbake til åpen naturbeitemark. Det er [...]

2019-03-11T11:25:31+01:0011. mars 2019|

Tang og tare – en ressurs gjennom tidene

Det er store tareskoger i den ytre delen av nasjonalparken. Så mye som kanskje 60 000 tonn blir produsert hvert år. Det meste som løsner forsvinner ut i dypet der den  er et viktig grunnlag for blant annet reke som er bærebjelken i fiskeriene i Telemark.  Noe av tanga og taren driver inn på strendene. Det [...]

2019-03-07T15:27:46+01:007. mars 2019|

Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen

Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen. Foto: Morten Johannessen Etter «billekrigen» på siste halvdel av 1970-tallet ble Tårnskogen hogd ut og plantet til. Fylkesskogsjefen den gang mente at området var godt egnet til å finne ut hvordan utenlandske trives treslag langs kysten, og skaffet planter av blant annet sitkagran, edelgran, vrifuru, lerk og hamlock. [...]

2019-01-23T13:24:13+01:0023. januar 2019|
Go to Top