Kragerø kommune og Jomfruland nasjonalpark har gleden av å invitere til møte Velhuset på Jomfruland lørdag 18. juli kl. 12:00.

Innledningsvis er det orientering om nasjonalparken. Deretter er hovedtemaet nytt besøkssenter for nasjonalparken og andre aktører.

Se vedlegg for mer informasjon:  Invitasjon_åpent møte 18.07.20